A hétfői nap isteni üzenete – Inspiráljon másokat

A hétfői nap isteni üzenete

Inspiráljon másokat

Kép: pinterest

Tegnap láttuk, hogy Jézus azt mondta nekünk, hogy kövessük a nyomdokait, és ez egy alapvető téma az Újszövetségben. Ma Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt két levele közül az egyikben megfogalmazott üzenetét fogjuk megvizsgálni.

Pál arra kéri a hívőket, hogy utánozzák őt, mert ő Jézushoz tartozik. Az apostol annyira biztos a saját döntéseiben, hogy másoknak is azt javasolja, hogy kövessék a példáját. Ez egy meglehetősen merész kijelentés, de Pál megértette, hogy a döntés, hogy Jézus nyomdokaiba lépjünk, nem személyes érdemek kérdése. Végül is a feltámadt Jézus megjelent Pálnak, és örökre megváltoztatta az életét. Az apostol megértette, hogy ahhoz, hogy minden nap Jézusban, az isteni akarat szerint élhessen, engednie kell a Léleknek, hogy segítsen neki félretenni földi természetét.

A Galata levélben (2:20) Pál azt mondja: „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, a ki szeretett engem és önmagát adta érettem.”. Most az apostol új természetet öltött magára, amely a Jézusba vetett hitből született. Ez az új természet, Krisztus tudatában, képessé teszi őt arra, hogy a Jézus iránti engedelmességben és az Istenbe vetett hitben haladjon.

Jézus követőjeként képes vagy-e magabiztosan azt mondani másoknak: „Utánozzatok engem, ahogy én is utánozom Krisztust”? Imádkozom, hogy a Lélek ereje által minden nap olyan hármas életet éljünk, amely másokat is arra ösztönöz, hogy Jézus útját kövessék.

Szép napot, hölgyeim

Szeretnék inspirálni másokat, hogy megnyíljanak az isteni szeretet és útmutatás előtt. Segíts, hogy kövessem példádat és akaratodat.

Korinthus 11 : 1

Legyetek az én utánzóim, mint ahogy én a Krisztusé vagyok.