A szerdai nap isteni üzenete – Légy jóindulatú és kedves

A szerdai nap isteni üzenete

Légy jóindulatú és kedves

Udvariasnak lenni azt jelenti, hogy kedvesen viszonyulunk másokhoz, hogy úriemberként vagy hölgyként viselkedünk, még akkor is, ha mások nem kedvesek velünk. A Szentírásban Péter apostol azt mondja, hogy ha Krisztus példáját akarjuk követni, akkor jóindulatúnak és udvariasnak kell lennünk. Nyilvánvalóan nem jó, ha durván bánnak velünk. Első pillantásra talán kedvesen akarunk válaszolni, de ha valóban a názáreti Jézus példáját próbáljuk követni, akkor nem vesszük magunkra ezt a durvaságot. A durvaságra udvariassággal válaszolunk.

Ez nem jelenti azt, hogy el kell viselni az állandó durvaságot vagy akár a bántalmazást: határokat kell szabni. De nem szabad elfelejteni, hogy aki goromba, annak valószínűleg valami problémája van az életben. Talán frusztráltak, zavartak vagy elégedetlenek, és nem mindenki képes kordában tartani az ilyen erős érzéseket.

De ha a Szentlélekhez fordulsz, hajlandóbb leszel empátiát és kedvességet érezni felebarátod iránt. Bizonyos szempontból képes leszel odafordítani a másik orcádat is, és Krisztus szeretetével viszonozni. És ki tudja, talán a gesztusod arra inspirálja majd, hogy jobban megismerje a benned élő Krisztust, kedves olvasó.

Gondoljatok erre ma. Ha durva emberrel találkozol, emlékezz Péter szavaira, és kérd a Szentlelket, hogy segítsen udvariasan válaszolni. Akkor olyan lelki gyógyító leszel, mint Jézus.

Szép napot, hölgyeim

Tudod, hogy érzékeny és érzelmes vagyok, ezért szükségem van az erődre, hogy kedvesen és jóindulatúan reagáljak azokra, akik durván kiengedik a szenvedésüket.

Péter 3 : 8

Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak.