AZ ASZTEROIDÁK

A női archetípusok finomhangolásának eszközei

Az aszteroida öv a Mars és a Jupiter között helyezkedik el. Bode törvénye alapján már 1792-ben kiszámították, hogy ott egy bolygónak kell lennie. A távcső feltalálása után jönnek rá, hogy több ezer kisebb égitest található ott, ezek az aszteroidák. Annak a bolygónak a szétrobbant maradványai, amely az utolsó Nagy Kataklizmában semmisül meg i.e. 9500-ban.

Az első aszteroidát 1801-ben fedezték fel, utána évenként egyet-egyet. Az első négyet az antik világ négy fontos istennő alakjáról nevezték el, maga a korszak pedig a női oldal, az elfogadó/befogadó nőiség megerősödését jelképezte világszerte, de főleg „nyugaton” (Európában és Amerikában). Korábban csak két bolygó fejezte ki a nőt: a Hold az anya, a Vénusz pedig a szerető archetípusa volt. A négy aszteroida felfedezésével a többi női oldal szerepe is egyre tudatosabbá vált a világban.

AZ ASZTEROIDÁK

Kép forrása: cdn.nwmgroups.hu

Női politikusok, tanárok, művészek, sportolók jelentek meg. A hagyományosan férfi foglalkozásokban is gyakrabban vállalnak feladatokat, tehát már nem csak anya és feleség a választási lehetőségük. A 19. századtól kezdve a nők egyre nagyobb szerepet játszanak a modern eirópai és amerikai társadalmakban.

Az aszteroida öv négy legnagyobb tagját mindenképpen érdemes megnézni a születési horoszkópban. Mind a hatezret természetesen lehetetlen figyelembe venni, de sokan dolgoznak a legfontosabb 20-25 aszteroidával. Az alapelv az értelmezésnél az, hogy amíg a bolygóknak több (néha 8-10) egymást nem feltétlenül fedő értelmezési lehetősége van, az aszteroidák csupán egy-egy archetípust képviselnek. Kozmikus helyzetük soha nem mond ellent a bolygókból leszűrhető értelmezésnek, csupán színezik, kiegészítik az alapképletet. Mivel a Mars és a Jupiter között helyezkednek el, a személyes bolygók csoportjához tartoznak, s azokhoz szolgálnak adalékul.

 

CERES | AZ ASZTEROIDÁK

Visszatérési ideje a születési pozicióhoz: 4 és fél év

Mitológiai megfelelői: Ceres, Demeter

A nagy Anya, a Földanya archetípusa. Demeter, a kalász és a termés istennője, Zeusz középső leánytestvére, Perszefone anyja. A mítosznak két tisztán elkülönülő szála van. Az egyik szerint Demeter imádja a lányát, akit teljesen kisajátít magának és egy percre sem hajlandó egyedül hagyni. Egy nap Hádész feljön az alvilágból, és elrabolja Perszefónét, az anya pedig beleőrül a fájdalomba, és a vesztesége miatt érzett dühében pusztasággá változtatja a földet.

A másik szál szerint Poszeidón kezdi szerelmével üldözni a lányát kereső istennőt, aki kancává változik, de Poszeidón csődör alakban egyesül vele. A szexuális vágyat és energiát állati tudattal megélő istenek története nagyon gyakori motívum a görög mitológiában. A nászból két teremtmény születik: egy meg nem nevezett leánygyermek, akinek a nevét a misztériumokon kívül nem volt szabad kimondani, és egy fekete sörényes ló, Arión. Az asztreroida alapjelentése megmarad az előbbi változatnál: az ősanya archetípusát testesiti meg, aki nem tud lemondani a gondoskodó ösztönéről, s nem engedi gyerekeit felnőni.

Jelentése, jellemzői:

Az anyai ösztönt jelöli a horoszkópban, a Hold kiegészítője.
A Hold inkább saját lelkünk, a befogadó oldalunk, a tudatalattink, míg a Ceres vagy a valódi anyát, vagy saját anyaságunkat jelöli.
Inkább víz jegyű, de a föld is otthona. A Rák, esetleg a Bika jegyéhez rendelhető.
Termékenység, gondoskodás, anyáskodás
Féltékenység a gyerekkel (a gyerek választottjával) szemben.
A Tarot-ban a Császárnő lapja.
Házhelyzete megmutatja, hol tudunk gondoskodást adni, hol van szükségünk gondoskodásra.
Jelöli a szülő-gyermek kapcsolatot.
Kapcsolódik a környezetvédelemhez és azokhoz a mozgalmakhoz, csoportokhoz, amelyek a Földanya gyógyításán dolgoznak.

PALLASZ ATHÉNA | AZ ASZTEROIDÁK

Visszatérési ideje a születési pozicióhoz: 4 és 2/3 év

Mitológiai megfelelői: A szűz istennők: Artemisz, Diana, Pallasz Athéna

Zeusznak egyszer kínzó fejfájása volt. Pallasz Athéna életnagyságban, teljes fegyverzetben pattan ki a fejéből. Nincs szüksége az anyára a fogamzáshoz, illetve a világra jövetelhez, és nincs szüksége senki másra sem, főleg férfira nem. Nem akar támaszkodni senkire, bár apját tiszteli. Héra (Junó) soha nem bocsátja meg Zeusznak (Jupiter) Pallasz Athéna születését. Ezért hozza létre Hephaisztoszt bosszúból, a csúnya és sánta istent. A Kos, az Oroszlán és a Vízöntő jegyekhez kapcsolható.

Jelentése, jellemzői:

A harcos királynő.
A bölcsesség istennője.
Az önállóságot, az önálló gondolatokat, illetve az önálló gondolkodó képességet, a kreativ bölcsességet jelképezi. Metaforikus, ahogy Pallasz Athéna megszületik apja fejéből, hiszen azt a folyamatot jelöli, ahogy gondolataink kipattannak a fejünkből, ami nagyon mélyen és alavetően emberi képesség, az ember sajátossága.
A tűz és levegő elemekhez tartozik, annak ellenére, hogy yin archetípus.
A Tarot-ban az Igazság és a Kardok Királynője lap kapcsolható hozzá.
A kreatív, művészi, intelligens, modern nő archetípusa, és mint ilyen, az ősi (sötét) női princípiumok eltörlője, a matriarchátus koporsójába ő veri az utolsó szögeket.
Az apa-lány viszonyra utal a születési képletben.

Sokszor jelez szexuális azonosulási kérdéseket („fiú vagyok inkább, vagy lány”), tipikusan a „fiús lányok” archetípusa.
Pallasz Athéna szűz marad, a szexuális energiáit pedig transzformálja és három területen éli meg: gyógyítás, harcok (valódi, illetve politikai), művészetek.
A civilizált világ, a politikai civilizáció elindítója.
A gyógyítás területén a holisztikus gyógymódokat szimbolizálja, főleg azokat, amelyeknél az elmére van szükség, pl. hipnózis, vizualizálás, meditáció, pozitív megerősítés.
A hősiesség feminin princípiuma, az elnyomott kisebbség bajnoka.
Megjelenése a görög mitológiában az a szimbólikus időpont, amikor a patriarchális hatalomnak szüksége van egy feminin harcos archetípusra. Robert Graves szerint Athéna az ősi holdistennő hit árulója, mert lepaktál a szoláris, patriarchális istenekkel, és mert sikeresen segédkezik abban, hogy a szoláris hősök megöljék, eltiporják, megsemmisítsék a lunáris alapú sötét asszonyfigurákat (lásd pl. Meduza lefejezése, vagy a Párkák hatalmának elvétele).

VESTA | AZ ASZTEROIDÁK

Visszatérési ideje a születési pozicióhoz: 3 2/3 év

Mitológiai megfelelői: Hesztia, Vesta, A papnő

A negyedikként felfedezett aszteroida, s az egyedüli, amelynek magmás belső magja van (tehát nem halott kődarab – valószínűleg a szétrobbant bolygó belseje, vagy annak egy darabja). Hestia Kronosz (Szaturnusz) és Rhea elsőszülött gyermeke, akit Kronosz éppúgy felfal, mint az utána következő négyet (Demetert, Hérát, Poszeidónt és Hádészt). Az utolsó gyerek, Zeusz (Jupiter) úgy menekül meg, hogy anyja elrejti egy barlangban, apjának pedig egy követ nyújt át, hogy azt nyelje le. Miután Zeusz felnő, csellel kiszabadítja testvéreit és a segítségükkel legyőzi Kronoszt.

Fivéreivel felosztja a világot: ő maga az Olymposz hegyén uralkodik, Poszeidón kapja a tengereket, Hádész az alvilágot. Legfiatalabb nővérét, Hérát elveszi feleségül. Másik két nővérének is felajánl bizonyos hatalmat: Demeter (Ceres) a termékenység és a föld istennője lesz, az anya archetípusát testesíti meg. Hesztiának Zeusz felajánlja, hogy válasszon magának férjet. Poszeidón és Apollón is jelenkezik, de Hesztia meg akarja őrizni a szüzességét és a függetlenségét. Azt kéri, hogy minden áldozatból és az isteneknek fizetett adóból az övé lehessen az első rész.

Hesztia az egyik legsérültebb női archetípus. Eredetileg (a görögök előtti ősi időkben) a 3 fázisú Hold istennő papnője, a női misztériumok (születés, élet, újjászületés) ismerője. A saját testével segít a férfiaknak kapcsolatba kerülni az istennővel (Kundalini energia). A görögök (akik semmilyen matriarchátusból származó principiumot nem rombolnak le durván, csak eltorzítják eredeti jelentésüket) templomi prostituálttá degradálják, de a görög asszonyok mély kapcsolatban maradnak vele. Hesztia a láng őrzője, papnője, az otthonok és a tűzhely védelmezője lesz. A görög asszonyok a templomából viszik haza azt a lángot, amivel az otthoni tűzhelyeiket meggyújtják. Később, a római korban Veszta a szűz papnő lesz, akinek tilos volt férfiakkal nemi kapcsolatba lépnie (ha mégis megtette, s kiderült, a büntetése az volt, hogy élve temették el).

Jelentése, jellemzői:

Jelöli azt a képességet, hogy hol (házhelyzet), illetve hogyan (jegyhelyzet) tudjuk összpontosítani, fókuszálni energiáinkat.
Megmutatja, hol tudunk „lobogni”, a tiszta női energiát hol tudjuk magunkból kibocsátani.
Ha prominens a képletben, a szülött hatalmas energiákat képes összpontosítani és remekül tud a céljaira koncentrálni. A spirituális gyógyítóknak gyakran van ilyen Vesztája.
A „csőlátás”, vagyis képesség arra, hogy egyetlen dologra összpontosítsuk minden figyelmünket.
Megmutatja, hol kell, illetve hol tudunk egészek lenni saját magunkban. Tulajdonképpen nagyon önálló női archetípus ez is, és ugyanúgy független mint Pallasz Athéna. A különbség ott van, hogy míg Pallasz Athéna el sem tudja képzelni az életét férfiakkal, az eredeti papnő archetípusnak éppen az a dolga, hogy hozzásegítse őket az extázis élményéhez, bár ő maga sokszor kívül marad belőle.
Arra ösztönöz, hogy saját lelkünket keressük, saját lelkünkben mélyedjünk el.

Segít, hogy elengedhessük azokat a tradicionális, de már túlhaladott, elévült filozófiákat, vallásokat, világnézeteket, amelyek már nem szolgálják tovább a fejlődésünket.
Mély összeköttetésben áll az okkult és pszi alapú filozófiákkal és az ősi Hold Istennő kultuszával.
A spirituális tudományokat uralja, amelyen keresztül mind a telepatikus, mind az egyéb pszi képességeink fejlődnek.
Elsősorban a Nyilas és a Szűz jegyéhez rendelhető, mert mind Jupiter (a pap és a papnő), mind Keiron (a tanító-gyógyító) archetípusát kifejezi, illetve kiegészíti, de vannak olyan asztrológusok, akik az irányított szexuális energia miatt a Skorpióhoz is rendelik. Mivel magmás belsővel rendelkezik, inkább a tűz elemhez áll közel.
A Tarot-ban a Főpapnő lapja.
A Veszta a keresztény apácarendek főnökasszonya is, így mindenfajta testvériséget ural, nemcsak vallási, hanem terápiás csoportokat is (pl. Alcoholics Anonymus, stb).
Az egyedül élők, az egyedüllétet vállalók jelzőfénye.

JUNÓ | AZ ASZTEROIDÁK

Visszatérési ideje a születési pozicióhoz: 4 1/3 év

Mitológiai megfelelői: Héra (Juno)

Junó (Héra) Jupiter felesége, a legmagasabb „státusú” az istennők között. Az istenek anyja. A „hivatalos” feleség, a „féltékeny” feleség archetípusa. A horoszkópban azt jelképezi, mennyire fontos számunkra, hogy nőként feleségek legyünk, illetve férfiként feleségünk legyen. Felfedezése előtt csak a Vénusz volt az egyetlen olyan bolygó, amely a nőt mint társat jelölte. A különbség a következő: a Vénusz a férfi horoszkópokban azt jelzi, hogy milyen nővel létesít szívesen szexuális vagy romantikus kapcsolatot. A Junó viszont azt mutatja meg, milyen feleséget, társat akar választani, mit vár el tőle, milyen értékek fontosak a számára egy „hivatalos” feleségben. Női képletben a Vénusz a harmóniára törekvés és az erotika jelzője, míg a Junó megmutatja, hogyan viselkedik a hivatalos társ szerepében, mennyire fontos a számára ez a szerep vagy státusz.

Jelentése, jellemzői:

Az értelmes, jelentőséggel bíró kapcsolatok archetípusa.
A mindennapi életben vállalt társat jelöli.
Héra eredetileg Zeusz testvére (a legfiatalabb lánytestvér), egy a hat isten közül, akiket Kronosz nemzett Reával.
Vesztával teljesen ellentétes pólust képvisel (aki inkább az önállóságot és a magányt, integrításának a megőrzését választja). Junónak fontos a társ, a társban találja meg önmagát.
A Tarot-ban a „Kelyhek Királynője” lap.
A Mérleg kiegészítő ura, sokkal jobban szimbolizálja azt a szükségletet, hogy társként éljük le az életünket, mint a Vénusz, aki sokszor öncélú, és csak saját nyugalma, anyagi biztonsága érdekében vállalja fel a férjét, illetve a feleség szerepét.
Héra a házasságban elveszíti minden erejét és hatalmát, istennői mivolta a férjével való viszonyra korlátozódik. Ezért a mai, hatalom nélküli tömegeket is szimbolizálhatja mundán asztrológiában, amely szerepet hagyományosan a Hold jelölt csak.

Írta:
Griga Zszuzsanna | AZ ASZTEROIDÁK

Mik a karmikus meghatározottságok?

További cikkek

Pénz horoszkóp Szűz

A Pénz horoszkóp Szűz jegyében állók számára, akik augusztus 24. és szeptember 22. között születtek, izgalmas és termékeny időszak következik a pénzügyi életben. Az aktuális ...
Elolvasom

Pénz horoszkóp Mérleg

Kedves Mérleg, örömmel tájékoztatunk a június hónap pénzügyi kilátásairól a Pénz horoszkópban! Általában ismert, hogy a Mérleg jegy szülöttei diplomáciai és igazságérzettel rendelkező személyek, akik ...
Elolvasom

Pénz horoszkóp Skorpió

Pénz horoszkóp Skorpió október 24.–november 22. Üdvözöllek, Skorpió! A mai napon megosztok veled néhány elemzést a pénzügyi helyzetedről és azt, hogy mire számíthatsz a közeljövőben. ...
Elolvasom

Pénz horoszkóp Nyilas

Üdvözöllek a pénz horoszkópban, Nyilas! Először is, nézzük meg, hogy milyen hatással lesz a bolygók állása a pénzügyi helyzetedre a mai napon, 2024. június 24-én. ...
Elolvasom
Scroll to Top